Hoa Kỳ có cần Biển Đông?

Kính mời quý bạn xem bài: Úc quan ngại Biển Đông, thúc Mỹ trụ lại Thái Bình Dương by VOA. 28-01-2017.
julie-bishop
Ngoại trưởng Úc Julie Bishop.

Khi Biển Đông không có bóng Mỹ
Hải tặc Tàu không chỉ đắp bồi
Lại còn xây dựng khắp nơi
Pháo đài lô cốt chờ thời tấn công

Những năm qua vì ông Barack
Quá yếu mềm không bắt Tập Bình
Ngưng ngay hành động bất minh
Lấp bằng vét nạo tạo hình Trường Sa

Tàu đã biến đảo ta thành luỹ
Chận đường bay đường thuỷ chận luôn
Mai kia những chiếc thuyền buôn
Phải chi mãi lộ khi cần đi qua

Đường lưỡi bò thành ra sự thật
Vì Mỹ đã bất nhất vô can
Im không phản đối là hàng
Giặc Tàu phách lối ngang tàn Biển Đông

Đông Nam Á cùng lòng với Mỹ
Ngăn chặn Tàu chiếm giữ biển này
Toàn cầu mới có cơ may
Tự do đi lại qua đây mỗi ngày

Việt Nam ơi Xuân này Gà gáy
Thức dậy đi để thấy tương lai
Chống Tàu bạn Mỹ không sai
Muốn không mất nước đừng ai theo Tàu!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, January 28, 2017 1130 EST