Mỹ Tàu và Biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài: Trung Quốc ‘khẩu chiến’ với Mỹ về biển Đông
by VOA 24.01.2017.
destroyer-uss-john-mccain
USS John McCain.

Mỹ nay vì Biển Đông lên tiếng
Ắt cũng vì cái miếng lợi quyền
Thuyền buôn qua lại thường xuyên
Nếu như Tàu chặn thương thuyền về đâu?

Đây là đường chuyển dầu huyết mạch
Nhật Đài Hàn cần thách đố Tàu
Tự do qua lại bấy lâu
Phải cần gìn giữ nguồn dầu hiện nay

Việt Nam ta giờ này có thấy
Mỹ đang chơi tháu cáy với Tàu
Chủ quyền nước Việt ở đâu
Trước toà đủ mặt Mỹ Tàu chứng minh.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, January 25, 2017 2115 EST