Tân Tư Lệnh Hải Quân Tàu

Kính mời quý bạn xem bài: Tân tư lệnh hải quân TQ: ‘Khắc tinh’ của Việt Nam? by VOA 24.01.2017
tham-kim-long
Phó Đô đốc Thẩm Kim Long 沈金龍(thứ hai từ phải sang) trong một lần lên thăm chiến hạm Mỹ USS Blue Ridge hồi năm 2015.

Hải quân Tàu khác gì hải tặc
Cũng là vì có mặt Thẩm Kim Long
Vào ngày biến cố Cát Vàng
Số hên còn sống ngang tàn Biển Đông

Ngư dân Việt nhiều lần bị cướp
Do Hán nô đã rước giặc vào
Công hàm Đồng gửi năm nào
Hiến dâng biển đảo cho Mao mất rồi

Toàn dân ơi hãy thôi vô cảm
Hãy một lòng can đãm đứng lên
Giữ cho đất nước vững bền
Lạc Hồng trường cữu với nền Tự Do.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, January 24, 2017 1845 EST
1- Biển Đông : Trung Quốc có khả năng quân sự trả đũa Hoa Kỳ
2- TQ phản ứng việc Mỹ cảnh cáo chuyện Biển Đông