Cọng sản Việt Nam bán nước cho Tàu

Kính mời quý bạn xem bài: Cảnh sát chặn, bắt người biểu tình chống TQ tại Hà Nội by BBC. 19 tháng 1 2017.
bieu-tinh-tuong-niem-tran-hoang-sa-tai-ha-noi-ngay-19-01-2017
Biểu tình tưởng niệm trận Hoàng Sa, tại Hà Nội, ngày 19/01/2017. REUTERS/Kham

Biều tình tưởng niệm Hoàng Sa
Tai sao ngăn chận dân ta chống Tàu?
Phải chăng là thái thú Tàu
Làm theo lệnh chủ phủ đầu đánh dân?
Toàn dân đứng dậy một lần
Đập tan giặc cọng bán dần giang sơn
Ngày nào cọng sản vẫn còn
Dân ta sẽ mất hoàn toàn Việt Nam.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, January 19, 2017 2230 EST
1- Việt Nam: Tưởng niệm trận Hoàng Sa, nhiều người bị bắt tại Hà Nội
2- Việt Nam dịu giọng với TQ về tranh chấp Biển Đông
3- Tại sao ExxonMobil ký được hợp đồng khai thác khí đốt ở biển Đông?
4- Vai trò của Mao Trạch Đông trong chiến dịch tiến chiếm Hoàng Sa 1974