Tưởng niệm Hoàng Sa năm thứ 43!

Kính mời quý bạn xem bài: Tưởng niệm Hoàng Sa, cùng đứng lên diệt thù by Quang Dương (Danlambao) 19/1/2017.
tuongniem-19-1-2014-30-danlambao

Bốn ba năm dân ta phẩn uất
Bởi giặc Tàu cướp mất Hoàng Sa
Cũng vì cọng sản mà ra
Minh Đồng dâng hiến đảo ta cho Tàu

Năm bảy tư giặc Tàu tiến đánh
Ta chống lại gãy cánh đành thua!
Cho nên ôm hận bao mùa
Bao giờ lấy lại mới vừa lòng dân

Ngày hôm nay thành tâm tưởng niệm
Những hải quân tử chiến oai hùng
Sống vì đất nước đến cùng
Thà hy sinh để non sông vẹn toàn

Kính nguyện cầu ơn trên Chúa Phật
Tiếp hương linh về đất vĩnh hằng
Bình an nơi cõi niết bàn
Không còn tranh cướp ngang tàn trần ai!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, January 18, 2017 2130 EST
1- Tiểu-Sử Anh-Hùng Tử-Sĩ – Hải Chiến Hoàng Sa
2- Bài học từ cuộc hải chiến Hoàng Sa Lê Vĩnh Trương – Quỹ Nghiên cứu Biển Đông
3- Vùng Tàu: Tưởng niệm 74 chiến sĩ hải quân VNCH hy sinh tại Hoàng Sa
4- Hải chiến Hoàng Sa 1974
5- Ai để mất Hoàng Sa?