Giữ lại tu viện cổ ở Thủ Thiêm

Kính mời quý bạn xem bài: Tu viện cổ ở Thủ Thiêm vẫn bị ép phải di dời để xây khu đô thị mới by An Tôn – VOA. 17-01.2017
tu-vien-thu-thiem
Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm. (Ảnh:Tổng Giám Mục Giáo Phận Sài gòn)

Đồng bào ơi! Xin đừng vô cảm
Hết Liên Trì nay giảm Thủ Thiêm
Cao Đài Hoà Hảo tiếp liền
Việt Nam Quốc Tự còn thiền được không?
Bởi vì ta không đồng lòng chết!
Nên lũ cọng chiếm hết lần lần
Chúng ăn chẳng khác chi tằm
Chùa rồi tu viện viếng thăm từ từ
Hỡi đồng bào! Đừng như không biết
Chẳng liên quan đâu thiệt gì mình
Ngày mai tới lúc hãi kinh
Khi con tằm cọng bên mình không hay!
Toàn dân phải từ nay đoàn kết
Sát cánh nhau liều chết giữ chùa
Nhà thờ tu viện không thua
Một lòng quyết giữ vượt qua mấy hồi.


Toàn dân không nên vô cảm xem như việc cọng sản triệt hạ một cơ sở của tôn giáo nào đó là không liên quan gì đến mình nên không cùng tranh đấu. Với cọng sản không thể nói từ bi bác ái hay bất bạo động. Mọi tôn giáo cần liên kết đấu tranh quyết liệt mới mong thành công. Một tôn giáo bị đàn áp mà các tôn giáo bạn im lặng thì VC sẽ từ từ từng tôn giáo một bị triệt hạ. Cho nên cần phải đoàn kết cùng chống lại bọn cọng sản vô thần muốn tiêu diệt hoàn toàn hình dáng của Sài gòn xưa để mai hậu không ai còn biết thế nào là Hòn Ngọc Viễn Đông!
Để phát triển một đô thị thì có nhiều hướng thuận lòng dân chứ không phải một hướng đánh vào dân như thế này. Phát triển để phục vụ dân chúng thì cần làm sao để cho dân ưa chuộng. Khởi đầu đã làm mất lòng dân tức là đã tạo cái nhân sụp đổ thì liệu có trường cữu được không?
Ông Đinh La Thăng nên nghĩ lại để người dân Sàigòn còn nhớ đến ông khi ông về hưu.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, January 17, 2017 1940 EST