Liên minh Việt Nhật

Kính mời quý bạn xem bài: Nhật cung cấp thêm tàu tuần tra cho Việt Nam by BBC. Ngày 16 tháng 1 năm 2017.
thu-tuong-nhat-ban-shinzo-abe
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Cám ơn Thủ tướng Abe
Tặng tàu tuần biển để be giặc Tàu
Tăng cường hợp tác bên nhau
Cùng ngăn giặc cướp là Tàu tiến lên
Việt Nam muốn sống hãy nên
Làm sao tự lực đứng trên chân mình
Phải cần đào tạo tinh binh
Quân nhu quân cụ công binh hợp thời
Toàn dân đoàn kết đáp lời
Đứng lên chống lại giặc trời xâm lăng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, January 16, 2017 1030 EST
1- Thủ tướng Nhật tới Việt Nam
2- Thủ tướng Nhật thông báo cấp cho Việt Nam 6 tàu tuần duyên mới

Advertisements