Diệt Cọng Cứu Nước


Ngày nào còn lũ cọng nô
Việt Nam còn phải bưng bô lụy Tàu
Nước ta còn có mai sau
Là nhờ tuổi trẻ bên nhau chống Tàu
Anh em hãy đứng lên mau
Diệt bè cọng phỉ đang đầu độc dân
Nguy cơ huỷ diệt đến gần
Tương lai dân tộc đang cần chúng ta.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, January 16, 2017 2035 EST

www.vietnamexodus.info

View original post

Liên minh Việt Nhật

Kính mời quý bạn xem bài: Nhật cung cấp thêm tàu tuần tra cho Việt Nam by BBC. Ngày 16 tháng 1 năm 2017.
thu-tuong-nhat-ban-shinzo-abe
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Cám ơn Thủ tướng Abe
Tặng tàu tuần biển để be giặc Tàu
Tăng cường hợp tác bên nhau
Cùng ngăn giặc cướp là Tàu tiến lên
Việt Nam muốn sống hãy nên
Làm sao tự lực đứng trên chân mình
Phải cần đào tạo tinh binh
Quân nhu quân cụ công binh hợp thời
Toàn dân đoàn kết đáp lời
Đứng lên chống lại giặc trời xâm lăng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, January 16, 2017 1030 EST
1- Thủ tướng Nhật tới Việt Nam
2- Thủ tướng Nhật thông báo cấp cho Việt Nam 6 tàu tuần duyên mới