Nguyễn Phú Trọng cam lòng mất nước

Kính mời quý bạn xem bài: VN-TQ thỏa thuận ‘kiểm soát bất đồng’ Biển Đông by BBC 15 tháng 1 2017.
tau-lieu-ninh-o-bien-dong
Tàu chiến của Trung Quốc, trong có hàng không mẫu hạm Liêu Ninh, tập trận ở Biển Đông

Bằng lòng kiểm soát bất đồng
Nghĩa là cam chịu Biển Đông thuộc Tàu
Trọng ơi não bộ mày đâu?
Để cho thằng Tập hắn xâu mủi mày!
Chủ quyền Biển Đảo trong tay
Lại không phản đối Tàu xây phi trường?
Xem ra có vẻ bất thường
Phải chăng Trọng đã chủ trương thuộc Tàu?
Đồng bào xin hãy cùng nhau
Cứu nguy đất nước chống Tàu xâm lăng
Diệt bè Quang Trọng Phúc Ngân
Mới mong giữ được Việt Nam trường tồn.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, January 15, 2017 1935 EST