Tàu sân bay Liêu Ninh làm gì trên Biển Đông?

Kính mời quý bạn xem bài: Tàu sân bay Liêu Ninh làm gì trên Biển Đông ? by RFI. Đăng ngày 09-01-2017 Sửa đổi ngày 09-01-2017 15:47
lieu-ninh
Tàu sân bay Trung Quốc Liêu Ninh và tàu hộ tống khi ở Biển Đông. Ảnh tháng 12/2016. Reuters

Liêu Ninh vùng vẫy Biển Đông
Coi thường nước Việt là không đáng gì
Hải quân Việt cọng làm chi?
Không ra ngăn chận lại đi đâu rồi?
Đồng bào hãy đứng lên thôi
Cùng nhau gìn giữ biển trời Việt Nam.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, January 09, 2017 2137 EST