Tàu và Cam Bốt bao vây Việt Nam

Kính mời quý bạn xem bài: Campuchia cùng TQ tập trận Rồng Vàng by BBC. Ngày 3 tháng 1 năm 2017.
tau_cambodia_kampong_speu
Các tướng tá Campuchia và Trung Quốc tại cuộc tập trận chung ‘Rồng Vàng’ cuối tháng 12/2016.

Tàu và Cam Bốt luyện quân
Phải chăng là để đánh quân Việt mình?
Ngu thay bè lũ Ba Đình
Để cho Tàu cọng tấn binh cạnh sườn
Ngày Tàu tiến lấn biên cương
Phía nam Cam Bốt súng dương tràn vào
Lưỡng đầu thọ địch tính sao?
Mở mắt đã muộn đành chào thua thôi!
Hỡi người Cam Bốt kia ơi!
Việt Nam nhập Hán xong rồi tới Cam
Biết không lũ Hán gian tham
Không hề biết đủ vì ham lấn hoài
Hết nam sẽ đến hướng đoài
Lòng tham không đáy của loài xâm lăng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, January 06, 2017 2240 EST