Táo Trọng chầu Trời

Kính mời quý bạn xem bài: TBT Nguyễn Phú Trọng thăm Trung Quốc vào tháng 1 by BBC. 5 tháng 1 2017.
trong-binh-2
Tập Cận Bình thăm Việt Nam tháng 11/2015
trong-formosa
Nguyễn Phú Trọng và quà Formosa

Năm nay Táo Trọng chầu Trời
Mười hai tháng chạp được mời về kinh
Trần tình Tập đế Cận Bình
Biển Đông ngài cứ động binh như thường
Formosa xã lũ tai ương
Dân đen cam chịu chứ cương là tù!
Chúng thần cũng có đền bù
Mấy cân gạo mốc xem như yên rồi!
Thần xin cam phận làm tôi
Chỉ ba năm nữa hết rồi Việt Nam!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, January 05, 2017 2145 EST
1- TBT Nguyễn Phú Trọng thăm Trung Quốc từ ngày 12 đến 15/1