Bảo vệ biển đảo Việt Nam

Kính mời quý bạn xem bài: Biển Đông : Cuộc hải chiến không cân sức giữa Hà Nội và Bắc Kinh by Minh Anh – RFI. Đăng ngày 03-01-2017 Sửa đổi ngày 03-01-2017 16:39.
tau-ca-viet-nam-bi-tau-tau-dam-chim
Một tàu cá Việt Nam bị tàu Trung Quốc đâm chìm được kéo về đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi ngày 29/05/2014.

Bao lần châu chấu đá xe
Tưởng rằng chấu ngã ai dè xe nghiêng!
Hỡi quân xâm lược khùng điên
Hãy ôn lịch sử từng biên rõ ràng
Hỡi người yêu nước Việt Nam
Hãy mua chiến hạm giúp Nam chống Tàu
Toàn dân sát cánh bên nhau
Lo gì không chống được Tàu xâm lăng
Ven bờ núi đá cài răng
Tầm trung hoả tiển hãy năng bố phòng
Vùng sâu dọc biển bên trong
Lắng nghe động tĩnh trong rong thế nào
Hãy chờ tiếp đón dàn chào
Liêu Ninh Han Xia đi vào là xong!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, January 04, 2017 2000 EST