Tàu tập trận chui ở Biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài: Hàng không mẫu hạm Trung Quốc tập trận ở Biển Đông by BBC. 3 tháng 1 2017.
tau-lieu-ninh-mang-theo-chien-dau-co-j-15-doi-moi
Tàu Liêu Ninh mang theo chiến đấu cơ J-15 đời mới

Nghe rằng ra Thái Bình Dương
Lại qua Đài đảo theo đường xuôi nam
Biển Đông tập trận âm thầm
Xong xuôi mới báo la ầm thành công!
Việt Nam có ngủ hay không
Chẳng hề hay biết ai trong biển mình
Chao ơi cái lũ Ba Đình
Chủ quyền là để Bắc kinh tự quyền?
Việt Nam cần những chiến thuyền
Nhỏ mà mau lẹ vây thuyền Liêu Ninh
Trên không hải điểu lượn mình
Vừa tầm dưới nước cá kình ra oai
Liêu Ninh có tập cũng hoài
Toàn dân ta sẽ diệt loài xâm lăng!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, January 03, 2017 2133 EST