Không lo Tàu bành trướng vì quá yếu!

Kính mời quý bạn xem bài: TT Philippines: không lo ngại TQ quân sự hóa và xây đảo nhân tạo by VOA. 29-12-2016.
da-shu-bi-o-truong-sa
Bãi đá Shu Bi ở Trường Sa.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nói không lo ngại TQ, vì có lo cũng không làm được gì do sức không có và thiếu đồng minh chí tình. Mỹ dưới thời Obama quá yếu ớt vì sợ đối đầu. Xem thái độ TT một siêu cường mà cúi rạp mình trước những người cậy nhờ mình thì rõ ràng quá yếu!
Một người ốm yếu không thể nào bảo vệ tài sản mang trong mình trước kẻ cướp vừa có sức mạnh vừa có nhiều tiền để theo đuổi sự chống cự lâu dài. Phi và Việt Nam đều là nước nhỏ so với Tàu, cho nên không thể trực diện chiến đấu với kẻ cướp là Tàu mà cần áp dụng chiến thuật du kích trường kỳ kháng chiến trên cả ba mặt trận lục, không, hải.
Việt Nam lẽ ra phải lo canh tân quân đội từ 1975, nhưng vc ngủ quên trên chiến thắng hay là chúng biết sẽ thuộc về Tàu nên không cần lo gì nữa.
Một chính quyền thật sự lo bảo vệ đất nước sẽ canh tân quân đội và nhất là chuẩn bị lòng dân để yễm trợ các chiến dịch bảo vệ tổ quốc, chứ có đâu như vc đàn áp người dân nói lên tiếng nói yêu nước.

Hỡi những ai còn yêu Đất Việt
Xin đứng lên thề quyết chống Tàu
Trẻ già trai gái bên nhau
Liều thân giữ nước ngàn sau trường tồn.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, December 30, 2016 2155 EST