Thời Tàu đại náo Biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài: Biển Đông: Trung Quốc bất cần luật lệ (WSJ) by Mai Vân – RFI. Đăng ngày 29-12-2016 Sửa đổi ngày 29-12-2016 16:01
drone_uuv
Dụng cụ lặn dưới nước tự điều khiển.

Ngày xưa Tàu ở Hoàng Hà
Lấn qua Dương Tử giờ ra Thái Bình
Tự nhiên nhận biển của mình
Khơi khơi cướp giựt không tình lân bang
Của người ghi dấu rõ ràng
Vớt lên nghiên cứu rồi mang trả về
Mặc cho thế giới khinh chê
Tàu là đại Hán không hề quan tâm
Việt Nam đang bị ngoại xâm
Đứng lên tiêu diệt xâm lăng là Tàu!
Đứng lên hãy đứng lên mau
Chần chờ đất Việt về Tàu muôn năm!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, December 29, 2016 2315 EST