Quân đội nhân dân… Tàu

Kính mời quý bạn xem bài: Quân đội nhân dân… Tàu by Người Quan Sát (Danlambao) 25.12.2016
linh-tau-linh-viet-cong2
Lính Việt cọng và Tàu cọng.

Đây là quân đội nhân dân
Áo màu xanh thẩm giống phân trâu bò
Bao năm gào thét reo hò
Thắng Tây thắng Mỹ co giò Tàu Ô!
Quang vinh bộ đội già hồ
Gạc Ma Núi Đất không mồ chôn thây!
Dọc đường biên giới xác đầy
Vì ai nên nỗi ngày này trao hoa?
Khi xưa nổi trận can qua
Bây giờ thân thiện nhận quà thân quen?
Nhân dân quân đội thật hèn!
Cúi đầu đội hán(g) hết còn núi sông
Toàn dân xin hãy đồng lòng
Đứng lên chống giặc từ trong ra ngoài
Bên trong diệt lũ tay sai
Tăng cường sức mạnh ở ngoài Biển Đông.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, December 27, 2016 2115 EST