Hàng không mẫu hạm Liêu Ninh đến Biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài: Hàng không mẫu hạm Trung Quốc đến Biển Đông giữa lúc căng thẳng by VOA. 26-12-2016.
hkmh-lieu-ninh
Hàng không mẫu hạm Liêu Ninh trên biển Hoa Đông, 25/12/2016. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nhật Bản)

Đây rồi mẫu hạm Liêu Ninh
Đã vào vùng biển Việt mình thị uy
Anh em đừng sợ lâm nguy
Trên không dưới nước hãy truy tới cùng
Chỉ cần can đãm anh hùng
Liêu Ninh yên nghỉ tại vùng Biển Đông!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, December 26, 2016 1943 EST