Việt Nam ‘đơn độc’ trước Trung Quốc?

Kính mời quý bạn xem bài: Việt Nam ‘đơn độc’ trước Trung Quốc? by VOA. 26-12-2016
thang-cuop-ban-nuoc
Nguyễn Phú Trọng và Xi Jinping

Hỡi người Dân Việt Nam yêu nước!
Đất nước ta đứng trước nguy cơ
Bắc phương xâm lấn cõi bờ
Trọng Quang Ngân Phúc đang chờ bàn giao
Hãy đứng lên lật nhào đảng cọng
Nam Bắc Trung cùng chống xâm lăng
Trẻ gìa trai gái một lòng
Chống Tàu cứu giống Lạc Hồng tồn sinh.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, December 25, 2016 1800 EST