Chúc Mừng Giáng Sinh

Chào mừng ngày Chúa Giáng sinh
Nguyện cầu Thế giới dân tình an vui
Yêu thương rãi đến mọi người
Từ bi bác ái nơi nơi thái hoà!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, December 24, 2016 1133 EST