NGÔ NHÂN DỤNG: PHẪN NỘ DÂNG TRÀO !!!

Chống Tây bổn phận phải làm
Nghe theo cọng sản là làm tay sai
Đứng lên chống Pháp cho ai
Rõ ràng Hồ tặc tay sai Nga Tàu.


Không có ngày 2 tháng 9 năm 1945 thì người Việt Nam không có ngày 19 tháng 12 năm 1946. Phải chăng kêu gọi tưởng niệm ngày này có khác gì đồng ý hành động cướp chính quyền của Việt Minh cọng sản năm 1945 là chính nghĩa? Tuy nhiên thông tin về tướng họ Hứa của Tàu rất đáng suy ngẫm, sau 190 năm cháu mấy đời của Hứa Thế Hanh đã trả được thù. Vậy thì con cháu những tử sĩ Việt Nam chết dưới tay Hứa Thế Hữu vào các năm 1974 và 1979 bao giờ mới trả được thù? Hay lại thành dân Tàu gốc Việt và không còn oán hận thiên triều?

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, December 23, 2016 0000 EST

www.vietnamexodus.info

ConViet Nam(facebook)Nếu không được ai nhắc, nhiều người Việt chắc không biết ngày kỷ niệm một biến cố quan trọng trong lịch sử cận đại mới đi qua: Ngày 19 Tháng Mười Hai. Những người ở lớp tuổi 80-90 có thể không quên. Nhưng lớp tuổi 50 trở xuống có thể không biết có chuyện gì xẩy ra.

Một nhà trí thức ở Sài Gòn, trên 80 tuổi, mới nhắc lại ngày kỷ niệm này, là Giáo Sư Tương Lai. Ông coi chương trình ti vi về biến cố lịch sử ngày 19 Tháng Mười Hai năm 1946, ngày bắt đầu cuộc kháng chiến chống Pháp của người Việt Nam. Nhưng coi xong, Giáo Sư Tương Lai lại nhớ đến bài thơ của Thâm Tâm: “Đưa người ta không đưa qua sông. Sao có tiếng sóng ở trong lòng!” Trong lòng ông, có những cơn sóng dào dạt khi…

View original post 1,720 more words