Chống Tàu mở đường bay đến đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa Việt Nam

Kính mời quý bạn xem bài: TQ chính thức mở đường bay dân sự ra Hoàng Sa by BBC 22-12-2016.
dao-phu-lam-hoang-sa
Đảo Phú Lâm

Đồng bào ơi đứng lên chống giặc
Hãy đả đảo gian tặc Tập Bình
Diệt bè đội Hán Bắc Kinh
Tiểu trừ nội tặc Ba Đình Trọng Quang
Nam Bắc kết nối thành đoàn
Chống Tàu đuổi giặc bảo toàn Núi Sông.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, December 22, 2016 1930 EST
1- TQ bắt đầu các chuyến bay dân sự thường nhật đến đảo Phú Lâm
2- VN phản đối máy bay TQ tới đảo Phú Lâm