Thái ngả sang Tàu

Kính mời quý bạn xem bài: Thái Lan nhờ Trung Quốc giúp sản xuất vũ khí by Thanh Phương – RFI. Đăng ngày 21-12-2016 Sửa đổi ngày 21-12-2016 10:34.
thailand-chine-military-net_-1
Bộ trường Quốc Phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn (Chang Wanquan) gặp lãnh đạo tập đoàn quân sự Thái Lan Prayuth Chan-ocha (phải), Bangkok, 6/2/2015.REUTERS/Thailand Government House

Thái Phi đang đến gần Tàu
Tương lai sẽ biết mặt nhau thế nào!
Khi nào biên giới hẹp vào
Tĩnh ra đã muộn kêu gào ai nghe!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, December 21, 2016 2225 EST