CHỬI, CHỬI ĐỂ LÀM GÌ? HÃY HÀNH ĐỘNG!

Đứng lên diệt lũ cáo hồ
Mới mong giữ được cơ đồ Việt Nam
Chửi cha bè lũ quan tham
Sẽ không giúp ích nước Nam chút nào
Đứng lên ơi hỡi đồng bào
Bắc Nam đoàn kết lật nhào Hán nô
Quyết tâm giữ vững cõi bờ
Nước ta ta giữ đừng chờ mong ai
Việt Nam bền vững lâu dài
Là do Dân Việt anh tài liều thân
Người ơi đất nước đang cần
Thanh niên nam nữ vì Dân chống Tàu
Đứng lên xin đứng lên mau
Cứu đất nước Việt ngàn sau trường tồn.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, December 19, 2016 2030 EST

www.vietnamexodus.info

Mai Văn Võ(facebook)

@ ĐMCS !@.
Cụm từ này là gì?. Rất nhiều người ra mặt, rất nhiều người lập các trang mạng xã hội ẩn danh để dùng cụm từ ĐMCS!. (Dù họ vô cùng căm thù).

Rồi, lại tự dịch ra nào là “đổi mới cuộc sống”;. Rồi lại “đi mua cơm sườn”…vân vân và vân vân!!!.

Tại sao cụm từ ĐMCS lại không nói rõ ra là :

ĐỊT MẸ CỘNG SẢN!.

Mà CS ở đây là ai?. Nên nhớ hệ thống CS nó sụp đổ vào ngày 25/12/1991. Tại Liên Xô là nước Mẹ, Do Mikhail Gokbachek khai tử.
(Xin nhắc lại là nó đã sụp đổ hoàn toàn rồi…)

View original post 145 more words