Tàu quân sự hoá Biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài: Ảnh vệ tinh ‘cho thấy Trung Quốc lắp vũ khí’ ở Trường Sa by BBC. 12-15- 2016.
tau-lap-vu-khi-phong-khong-tren-cac-dao-nhan-tao-o-bien-dong
Tàu lắp vũ khí phòng không “đáng kể” trên các đảo nhân tạo ở Biển Đông.

Biển Đông quân sự hoá rồi
Đường bay ổ pháo thành nơi pháo đài
Tàu xây công sự chống ai?
Rõ ràng kế hoạch lâu dài Việt Nam
Dầu loan thư thả như tằm
Từ từ tất cả sẽ nằm trong tay
Đồng bào cả nước có hay?
Việt Nam sắp sửa tới ngày nhập Trung!
Tương lai đất nước cáo chung
Người Nam con cháu Vua Hùng ở đâu?
Đứng lên cùng chống giặc Tàu
Việt Nam không thể để Tàu tóm thâu.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, December 15, 2016 2020 EST