Tin nóng từ Hà Tĩnh kiện Formosa.

Dân ta có tội tình gì?
Côn an lại đánh phải đi băng đầu?
Formosa ở nơi đâu?
Tại sao bênh vực đánh đầu dân ta?
Chính quyền này ở đâu ra?
Từ dân không thể theo ba tên Tàu
Toàn dân hãy đứng lên mau
Diệt bè Việt cọng cúi đầu Bắc Kinh
Kéo nhau vây phủ Ba Đình
Dân Hàn làm được dân mình thua sao?
Hãy cùng đứng dậy lên nào!
Bắc Nam cùng tiến lật nhào Hán nô
Muôn dân quyết giữ cơ đồ
Việt Nam không để nhập vô với Tàu.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, December 12, 2016 1900 EST
1- Biểu tình phản đối Formosa tại Hà Tĩnh

www.vietnamexodus.info

GẦN 1000 NGƯỜI DÂN LÀNG KHE KIẾU KIỆN ĐỀN BÙ FORMOSA

Sáng nay, 12.12.2016, người dân thuộc giáo họ Làng Khe, giáo xứ Thu Chỉ, xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh cùng cha quản xứ Phêrô Trần Phúc Cai đi nộp đơn kiện yêu cầu đền bù thỏa đáng từ Formosa cho dân thiệt hại. Ban đầu có khoảng 300 người, nhưng đến giờ đã khoảng 1000 người tham gia.

View original post 925 more words