Bao giờ người dân Việt được vui như thế này?

Kính mời quý bạn xem bài: Hàng chục ngàn người chào mừng việc truất phế tổng thống Hàn Quốc by RFI.  Đăng ngày 10-12-2016 Sửa đổi ngày 10-12-2016 13:52
nguoi-dan-dai-han-bieu-tinh
Tại Seoul, đoàn biểu tình đòi bà Park Geun Hye nhanh chóng từ bỏ quyền lực đang tiến về phủ tổng thống ngày 10/12/2016.

Hỡi người dân Việt Nam ơi!
Sao chưa đứng dậy để đòi tự do?
Công bình Dân chủ ai cho?
Nếu không dành lấy bao giờ tới tay?
Muốn như dân Đại Hàn này
Ta cần cọng sản mất ngay độc quyền
Dân ta phải có Đa nguyên
Tự do Dân chủ Nhân quyền An ninh
Kéo nhau vây phủ Ba Đình
Chấm dứt chỉ đạo dân mình bầu ai
Việt Nam chỉ có tương lai
Khi dân tự quyết chọn ai cầm quyền.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, December 10, 2016 2210 EST

2 thoughts on “Bao giờ người dân Việt được vui như thế này?

Comments are closed.