Tổng Hợp Tin Tức 07 Tháng 12, 2016

Lời Trọng Lú: “Dân chủ đến thế là cùng!”
Trọng không cho phép người dân
Được quyền chống đảng chống Ngân chống Tàu
Trọng và Bà Park giống nhau
Dân Hàn chống được còn lâu Việt mình
Đồng bào xin chớ làm thinh
Hãy lên tiếng nói của mình ai ơi!
Bảy mươi năm lẽ đủ rồi
Đứng lên kéo xuống bọn ngồi trên cao
Nếu không kéo chúng đổ nhào
Việt Nam này sẽ nhập vào Bắc phương
Núi sông biển đảo biên cương
Chúng dâng đại Hán hết đường tồn sinh
Đứng lên diệt lũ Ba Đình
Kết đoàn chống lại Bắc Kinh giặc Tàu
Để cho Đất Việt ngàn sau
Sánh vai cùng với Năm Châu trường tồn.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, December 09, 2016 1850 EST
1- Quốc hội Hàn Quốc thông qua kiến nghị luận tội Tổng thống

www.vietnamexodus.info

Luật Sư Đinh Thạch

Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Hội nghị: Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Hội nghị:”Chúng ta không sợ nói ra khuyết điểm, tiêu cực, nhưng đồng thời cũng không cho phép ai lợi dụng đấu tranh khắc phục khuyết điểm tiêu cực để bôi nhọ, kích động, chống phá Đảng”. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

View original post

Tuổi Trẻ ViệtNam – Chống Tàu Cứu Nước

Nước Việt Nam trông chờ tuổi trẻ
Cùng đứng lên lập thế chống Tàu
Việt Nam còn mãi ngàn sau
Nhờ nơi tuổi trẻ cùng nhau chống Tàu
Thanh niên ơi! Quân Tàu đang ở
Từ núi cao đến phố nước ta
Bắc Nam một dải sơn hà
Giặc Tàu mua đất xây nhà khắp nơi
Đứng lên đuổi con trời về nước
Noi gương xưa nối bước ông cha
Quyết thề bảo vệ nước nhà
Hy sinh ngăn chận nước ta thành Tàu.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, December 09, 2016 0000 EST

www.vietnamexodus.info

View original post