Quốc hội Việt Nam XHCN nên học Quốc hội Đài Loan

Kính mời quý bạn xem bài: Điều trần vụ ô nhiễm Formosa tại Quốc hội Đài Loan by Khánh An – VOA. 07.12.2016
dan-bieu-dai-loan
Dân biểu Đài Loan họp báo trước quốc hội đòi công lý cho nạn nhân Formosa.

Bốn chín sáu đại biểu quốc hội
Có mấy người đại diện Miền Trung?
Sao không thương cảm đau lòng?
Dóng lên tiếng nói của lòng thẳng ngay
Dân chúng tôi từ ngày biển độc
Không việc làm cấp tốc cần liền
Chính quyền phải giúp ưu tiên
Để dân được sống ở Miền Quê hương
Nhìn Đài Loan những người dân biểu
Họ không là đại biểu dân ta
Quan tâm hạch hỏi Formosa
Vì sao xả thải nói ra ngọn ngành
Gần năm trăm mang danh đại biểu
Lại cúi đầu không hiểu cho dân
Những người như thế rất cần
Qua Đài Loan học vì dân làm gì.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, December 07, 2016 2155 EST