Việt Nam làm gì khi Mỹ là đồng minh của Tàu ở Biển Đông?

Kính mời quý bạn xem bài: Donald Trump thành “đồng minh” của diều hâu Trung Quốc? by Thụy My Đăng ngày 05-12-2016 Sửa đổi ngày 05-12-2016 12:35
tau-trung-quoc-dao-dap-tai-da-vanh-khan
Tàu Trung Quốc đào đắp tại Đá Vành Khăn (Mischief Reef). Ảnh do một phi cơ trinh sát P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ chụp ngày 21/05/2015.

Mai này Mỹ hợp với Tàu
Biển Đông khai thác Mỹ Tàu cùng chia
Việt Nam ắt sẽ ra rìa
Tương lai không biết mai kia thế nào?
Đồng bào ơi hỡi đồng bào!
Hãy đoàn kết lại tựa vào bên nhau
Một lòng thề quyết chống Tàu
Hy sinh giữ nước ngàn sau trường tồn.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, December 05, 2016 2200 EST