Học giả Việt và Vùng Nhận dạng Phòng không (ADIZ) của Tàu ở biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài: Học giả Việt – Trung ‘xung đột’ về vùng phòng không by Viễn Đông 01.12.2016
nguyennha
Tiến sĩ Nguyễn Nhã

Hỡi những ai gọi là học giả
Phải yêu nước trên cả thân mình
Cúi đầu trước lũ Bắc Kinh
Đó là nhu nhược vô tình đáng chê!
Học giả nên hướng về dân tộc
Kêu gọi dân cấp tốc đứng lên
Diệt bè cọng phỉ ương hèn
Mới mong giữ nước vững bền muôn năm.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, December 04, 2016 2330 EST
1- Tiến sĩ Nguyễn Nhã, nhà sử học giàu lòng yêu nước