Quốc tang cho ai?

Kính mời quý bạn xem bài: Ai quốc ai, quốc tang cho ai? by Trần Thị Hải Ý (Danlambao)
kim-ngan
Kim Ngân viếng tang Fidel Castro.

Khen cho cọng sản Việt Nam
Không là dân Việt cũng làm quốc tang
Nạn nhân xã lũ cũng cần
Chính quyền và đảng quan tâm đúng tầm
Castro không đáng quốc tang!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, December 03, 2016 2355 EST
1- Tranh cãi xung quanh quốc tang Fidel ở Việt Nam
2- MẤT CHỨC VÌ….ÔNG FIDEL!