Đứng lên đánh đuổi Tàu Đài Loan

Kính mời quý bạn xem bài: Trường Sa : Việt Nam phản đối Đài Loan diễn tập gần Ba Bình by Trọng Nghĩa – RFI.Đăng ngày 30-11-2016 Sửa đổi ngày 30-11-2016 11:32
tau-dai-loan-o-ba-binh
Tàu tuần duyên Đài Loan tham gia diễn tập cứu hộ ngoài khơi đảo Ba Bình ngày 29/12/2016. REUTERS/J.R Wu

Ba Bình là đảo của ta
Đài Loan lấn chiếm sao ta không đòi?
Mấy lời phản đối rồi thôi
Bao nhiêu năm nữa thu hồi đảo đây?
Sao không mạnh dạn ra tay
Mày không chịu trả đêm ngày ăn bom!
Hỡi toàn dân nước Việt Nam
Non sông nguy khốn đang cần cứu nguy
Quân Tàu lấn chiếm biên thuỳ
Núi sông biển đảo lâm nguy từng giờ
Đồng bào xin chớ thờ ơ
Đứng lên gìn giữ cõi bờ Việt Nam.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, November 30, 2016 1800 EST