Tàu trình diễn hàng ăn cướp

Kính mời quý bạn xem bài: Trung Quốc làm phim sinh thái Biển Đông, thu hút đầu tư ở ‘Tam Sa’ by VOA – 29.11.2016
hoang-sa
Hoàng Sa

Hoàng Sa là đảo của ta
Chúng bây ăn cướp kể từ bảy tư
Ta còn để đấy đợi chờ
Mai này lấy lại cõi bờ của ta

Hỡi Quang Phúc Trọng Kim Ngân
Sao không lên tiếng Phú Lâm của mình
Ngán thay cái lũ Ba Đình
Tài nguyên biển đảo hạ mình hiến dâng

Đứng lên ơi hỡi toàn dân!
Diệt bè bán nước hại dân thờ Tàu
Đứng lên sát cánh bên nhau
Một lòng quyết chiến chống Tàu xâm lăng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, November 29, 2016 2145 EST