Chết đi xâm lấn và chết vì quê hương

Kính mời quý bạn xem bài: Trung Quốc làm lễ tưởng niệm tử sỹ Hoàng Sa by BBC – 28 tháng 11 2016

danh-sach-75-tu-si-hai-quan-qlvnch-da-hy-sinh-chong-quan-trung-cong-de-bao-ve-quan-dao-hoang-sa-nam-1974
Bảy Lăm Tử Sĩ Hy Sinh Trong Trận Hải Chiến Hoàng Sa

Hỡi quân Tầu cướp nước của ta
Ngày ấy đừng lấn chiếm Hoàng Sa
Những người lính kia đã còn sống
Sẽ còn chết nữa ở Trường Sa!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, November 28, 2016 2130 EST
1- Danh Sách 75 Tử Sĩ Hy Sinh Trong Trận Hải Chiến Hoàng Sa