Tàu không là chủ Biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài: ‘Mỹ tuần tra Biển Đông, đe dọa chủ quyền của Trung Quốc’ by VOA 26.11.2016
tau-my-tuan-tham-bien-dong
Tàu Mỹ tuần thám Biển Đông

Hỡi người Tàu chủ trương bành trướng
Khuyên các người chuyển hướng suy tư
Minh Thanh ranh giới địa dư
Cực nam Trung quốc chỉ từ Hainan
Là nước lớn đừng gian đừng dối
Không thuộc mình đừng nói của ta
Lân bang cần phải thật thà
Không nên ỷ mạnh dỡ trò xâm lăng
Hãy ôn lại những lần Nam tiến
Việt Trung từng giao chiến cùng nhau
Dân Nam kiên quyết chống Tàu
Trường kỳ kháng chiến về sau công thành!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, November 27, 2016 0040 EST

Advertisements