THỨC TỈNH LÀ CẦN THIẾT, NHƯNG CHƯA ĐỦ !

DIỆT CỌNG CỨU NƯỚC
ĐỨNG LÊN TIÊU DIỆT HÁN NÔ
CỨU ĐẤT NƯỚC KHỎI NHẬP VÔ VỚI TÀU
TRẺ GIÀ TRAI GÁI BÊN NHAU
QUYẾT TÂM GIỮ NƯỚC CHỐNG TÀU XÂM LĂNG!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, November 27, 2016 0725 EST

www.vietnamexodus.info

3d7fd-ke25cc258225cc2581t2b25c42591oa25cc2580n2bba25cc2589o2bve25cc25a325cc25822bmo25cc2582i2btru25cc259bo25cc259b25cc2580ng-mlbvnNguyễn Việt Nam(facebook)Những sự kiện dồn dập trong bốn tháng vừa qua đã làm cho nhiều người trước đây còn trông chờ vào „Đảng và Nhà nước“, cũng đã nhận ra: mối thảm họa mất nước diệt chủng đã gần kề, nhưng lãnh đạo đảng và nhà nước thì đã đứng hẳn về phía quân cướp nước!
Nhận rõ tính nghiêm trọng của những sự kiên đó, nhiều người đã dũng cảm lên tiếng thức tỉnh đồng bào: Họ là những nhà báo, nhà thơ, luật sư, giáo sư… và cả những vị tướng trong quân đội. Những người ấy đã quên mối nguy hiểm cho chính mình! Sự dấn thân dũng cảm của họ đã mang lại kết quả rõ rệt. Giữa tháng 7 năm 2016 trong „Câu chuyện gia đình với bức tâm thư…“ tác giả Phạm Hồng Thúy còn viết „Con tầu Đất Nước đã bị…

View original post 7,462 more words

Tàu không là chủ Biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài: ‘Mỹ tuần tra Biển Đông, đe dọa chủ quyền của Trung Quốc’ by VOA 26.11.2016
tau-my-tuan-tham-bien-dong
Tàu Mỹ tuần thám Biển Đông

Hỡi người Tàu chủ trương bành trướng
Khuyên các người chuyển hướng suy tư
Minh Thanh ranh giới địa dư
Cực nam Trung quốc chỉ từ Hainan
Là nước lớn đừng gian đừng dối
Không thuộc mình đừng nói của ta
Lân bang cần phải thật thà
Không nên ỷ mạnh dỡ trò xâm lăng
Hãy ôn lại những lần Nam tiến
Việt Trung từng giao chiến cùng nhau
Dân Nam kiên quyết chống Tàu
Trường kỳ kháng chiến về sau công thành!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, November 27, 2016 0040 EST