Dân hay Formosa?

Kính mời quý bạn xem bài: Quân khu 4 tăng cường, chuẩn bị đàn áp biểu tình ở Formosa. by Người Buôn Gió.Đăng trên Ba Cây Trúc ngày 2016-11-24
nguoi-dan-ha-tinh-va-cong-an-truoc-cong-formosa
Người Dân Hà Tĩnh và Công An Trước cổng Formosa.

Hỡi Quân Đội Nhân Dân!
Các anh từ đâu đến?
Từ Nhân Dân hay từ Đảng?
Ai trả lương cho các anh?
Nhân Dân hay Formosa?
Các anh Giữ Nước hay Giết Dân?
Từ Dân thì bảo vệ Dân
Đừng nghe Phúc Trọng phản Dân hại Nhà
Hại Dân che chở Formosa
Các anh phản quốc đúng là tay sai
Quá trình lịch sử rất dài
Chứng minh Dân thắng những ai bạo quyền
Dân ta là nước đỡ thuyền
Dân ta cũng lật chính quyền vong nô
Đừng theo hán tặc bưng bô
Khiến cho Đất Việt cơ đồ tiêu tan!
Đứng lên sát cánh bên Dân
Diệt bè bán nước buôn Dân Ba Đình
Nguyện cầu Quốc Tổ hiển linh
Phò trì Nước Việt dân tình âu ca.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, November 25, 2016 1340 EST