Kiểm ngư Việt đâm ngư dân Việt

Kính mời quý bạn xem bài: Hết “tàu lạ” đến “tàu quen” đâm tàu dân by Hạ Trắng, Dân Làm Báo 11/22/2016

Tàu cá ngư dân Thanh Hoá bị tàu kiểm ngư Việt Nam đâm chìm.

Kiểm ngư Việt đâm ngư dân Việt
Ôi thương tâm dân Việt quá trời!
Phải chăng nước đã mất rồi?
Kiểm ngư nay đã thành tôi Bắc triều!
Hãy đứng lên cùng liều mạng sống
Bắc Nam Trung cùng chống giặc Tàu
Mới mong tồn tại ngàn sau
Đứng lên diệt lũ cúi đầu hán nô.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, November 24, 2016 1200 EST
1- Kiểm ngư Việt Nam làm tay sai cho Tàu