NÊN CHỈ RA ĐÂU THẬT SỰ LÀ “QUỐC NHỤC” CỦA VIỆT NAM ?

Cờ Tàu chỉ có Bốn sao nhỏ
Hán nô thêm một trở thành Năm
Phải chăng có thỏa thuận ngầm
Giang mua Linh bán âm thầm Thành Đô?


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, November 21, 2016 2200 EST

www.vietnamexodus.info

Phạm Viết Đào(facebook)Đã có quy định về “Quốc Lễ” do nhà nước quy định; đã có sự loay hoay tìm kiếm để quy định về ” Quốc Phục”; đã có sự bình chọn ” Quốc Gái “- các cuộc thi hoa hậu; đang có đề xuất tìm và bình chọn ” Quốc Hoa”, “Quốc Tửu “…

Theo Blog Phamvietdaonv, trong thời điểm hiện nay có lẽ chúng ta cũng nên bàn và chỉ cho ra thế nào là “Quốc Nhục “; cần phải xác định cho được đâu là món “Quốc Nhục” mang tầm quốc gia, nỗi nhục đó thật sự chi phối cả đời sống vật chất lẫn tinh thần, thuần phong mỹ tục, quốc hồn quốc túy của cả quốc gia, dân tộc…

View original post 875 more words