Kẻ cướp la làng

Kính mời quý bạn xem bài: Trung Quốc yêu cầu Việt Nam ngừng xây dựng ở Biển Đông by Thanh Hà – RFI, Đăng ngày 19-11-2016 Sửa đổi ngày 19-11-2016 16:21.
truong-sa-lon
Đảo Trường Sa Lớn

Hỡi quân ăn cướp điêu ngoa
Cướp nhà biển đảo của ta năm nào
Ta chưa hỏi tội tại sao
Lại đi nói ngược tào lao quá chừng
Đồng bào ơi thế chẳng đừng
Đứng lên giữ nước canh chừng xâm lăng
Giặc Tàu quen thói hung hăng
Cần cho bài học để dằng khùng điên
Đồng bào khắp nước mọi miền
Hãy đoàn kết lại giữ liền núi sông
Năm tư dân tộc đồng lòng
Cùng làm rạng giống Lạc Hồng người Nam.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, November 19, 2016 2110 EST
1- Bắc Kinh yêu cầu Việt Nam ngừng xây dựng ở Biển Đông
2- Trung Quốc phản đối Việt Nam cải tạo đường băng