Có phải học tiếng Tàu là nhu cầu của dân Việt?

Kính mời quý bạn xem bài: Đại sứ VN: Học tiếng Trung là nhu cầu của dân Việt by Đông Hải – VOA 18.11.2016.
thang-ban-nuoc
Thang ban nuoc Đại sứ Phạm Quang Vinh.

Hỡi tên bán nước Phạm Quang Vinh
Cùng lũ hán nô ở Ba Đình
Nước Nam từ Chín Trăm Ba Tám 1
Chưa có nhu cầu học tiếng Minh
Nay bây cam tâm làm nô lệ
Cho rằng đây thế hệ tiếng Tàu!
Đồng bào xin đứng lên mau
Giữ gìn độc lập chống Tàu xâm lăng!
Ngàn năm qua không nói tiếng Hán
Người Dân Việt nào ngán chi Tàu?
Cớ gì nay có nhu cầu?
Không là nhập Hán cúi đầu cầu vinh?
Đứng lên diệt lũ Ba Đình
Tay sai bán nước Việt mình ai ơi!
Đồng bào khắp nước nơi nơi
Hãy cùng diệt cọng đáp lời núi sông.


TỪ NGÀN XƯA
NGƯỜI VIỆT VIẾT CHỮ NHO
NHƯNG KHÔNG NÓI TIẾNG TÀU!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, November 18, 2016 2350 EST
1- Ngô Quyền