Ngư dân trên tuyến đầu

Kính mời quý bạn xem bài: Bắc Kinh dùng ngư dân Hải Nam để xác quyết đòi hỏi lãnh thổ ở Biển Đông by Minh Anh Phát Thứ tư, ngày 16 tháng mười một năm 2016.

ngu-dan-tau
Ngư dân Tàu Biển Đông vùng vẫy
Ngư dân ta bị đẩy vào trong
Hãy cùng nhất quyết một lòng
Đứng lên diệt cọng mới hòng ra khơi.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, November 16, 2016 2350 EST