Đất nước có bao giờ được thế này không?

Kính mời quý bạn xem bài: ‘Nhìn tổng quát, đất nước có bao giờ được thế này không?’ by Theo Hồng Nhì – Hoàng Anh/Vietnamnet 13/11/2016
nguyen-phu-trong
Nguyễn Phú Trọng, thằng bán nước.

Việt Nam chưa có bao giờ
Trần truồng như nhộng đứng chờ tân lang
Chưa bao giờ biết sắp hàng
Tranh hoa tranh áo ngỡ ngàng ngoại nhân
Từ cao xuống đến hạ tầng
Tham ăn như lợn khiến dân khổ hoài
Công an cứ mãi ra oai
Vào đồn là chết hỏi ai lạm quyền
Phát ngôn câu nói vô duyên
Đất teo nước cạn con thuyền về đâu?


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, November 15, 2016 0000 EST