Thảo Teresa: Bộ Giáo Dục & Đào Tạo điều Giáo Viên làm Cave tiếp Lãnh Đạo karaoke

Chồng các Bà ở đâu? Sao không đem hoa cải ra vãi cho bọn vô liêm sĩ này về chầu bác của chúng? Đứa nào sàm sở các Bà cứ thẳng tay tát vào mặt như một cô tiếp viên ở Thừa Thiên Huế từng in dấu tay vào mặt bí thư Hồ Xuân Mãn năm nào. Đúng là một lũ khốn nạn! Trọng lú nói: “Nhìn tổng quát, đất nước có bao giờ được thế này không?” đúng đấy Trọng ạ. Từ xưa tới nay mới có chuyện này là lần đầu dưới sự lãnh đạo u mê lú lẫn của lú đấy.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, November 14, 2016 1930 EST

www.vietnamexodus.info

Điều giáo viên tiếp khách là do nhiệm vụ chính trị
Việc huy động giáo viên đi tiếp khách đã có từ nhiều năm qua. Năm nay, thị xã có nhiều sự kiện lớn nên huy động là cần thiết, không chỉ thể hiện sự quan tâm, mến khách mà còn tạo dựng hình ảnh tốt đẹp về quê hương.

View original post