Tổng Hợp Tin Tức 09 Tháng 11, 2016

Quốc hội nước ta đang làm việc
Hay đang biểu diễn xiệc Tàu coi?
Phải chăng đất nước mất rồi?
Thị Ngân mời bọn Tàu ngồi chứng minh!
Đồng bào ơi! Việt Nam mình mất!
Từ Biển Đông đến đất biên thùy
Nước nhà đang thậm thậm nguy
Đứng lên chống cọng cứu nguy sơn hà.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, November 11, 2016 1100 EST

www.vietnamexodus.info

Luật Sư Đinh Thạch Bích

Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc Trương Đức Giang cùng đoàn Trung Quốc giám sát phiên họp Quốc hội Việt Nam. Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc Trương Đức Giang cùng đoàn Trung Quốc giám sát phiên họp Quốc hội Việt Nam.

Chế Độ Đểu Chỉnh Đốn Đểu Sẽ Chết Đểu

View original post