Thanh Niên Việt Nam Ơi!

Kính mời quý bạn xem bài: Việt Nam đón 1.000 thanh niên Trung Quốc sang dự liên hoan by VOA 08.11.2016
thanh-nien-tau

Thanh niên Việt – Trung
chung tay vun đắp tình hữu nghị
Hay là đang chuẩn bị gồm thâu
Việt Nam sáu tỉnh địa đầu
Tiên phong sáp nhập vào Tàu nay mai?
Thanh niên Việt anh tài đất nước
Sao còn chưa vì nước đứng lên?
Tình chi hữu nghị đắp vun?
Biên cương biển đảo đang cùn dần đi!
Thanh niên Việt cần chi hữu nghị
Các anh cần chuẩn bị tinh thần
Một lòng vì nước vì dân
Non sông xã tắc đang cần các anh!
Đây là trò gian manh trí trá
Bọn Tàu tìm những gã cầu vinh
Mai kia cho ngự Ba Đình
Nghe Tàu cai trị dân mình Việt Nam
Các anh ơi! Đừng ham chút lợi
Làm ô danh mãi tới ngàn đời
Đứng lên chống lại con trời
Giữ yên biên ải đất trời nước Nam.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, November 08, 2016 2010 EST