10.659. Cảm nghĩ về bài viết Về Một Liên Minh Chính Trị Của Người Việt Hải Ngoại

Hỡi người Việt Nam có lòng yêu nước
Cùng ngồi lại vì nước và nên
Dẹp bao nghi kỵ qua bên
Nhất tâm đoàn kết Đứng Lên chống Tàu
Muốn thành công chống Tàu trước hết
Dẹp Ba Đình lũ kết thân Tàu
Bắc Nam Kinh Thượng nối nhau
Diệt bè Trọng Lú chống Tàu xâm lăng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, November 06, 2016 1420 EST

BA SÀM

Thạch Đạt Lang

2-11-2016

Trước hết, xin cám ơn Tiến sĩ Từ Huy với bài viết trên đã nêu ra cho cộng đồng Người Việt Hải Ngoại (NVHN) những vấn đề thiết thực, đồng thời cũng rất nhức nhối cho những ai còn băn khoăn, suy nghĩ về vận nước. Sau nữa, xin được góp vài ý kiến, cùng nhận định bài viết. Chữ viết nghiêng là trích trong bài của Ts Từ Huy.

Trọng tâm bài viết của bà Từ Huy nằm ở đoạn trích sau đây: “Làm thế nào để thành lập được một hoặc một số liên minh chính trị mạnh của người Việt ở hải ngoại, hoạt động được như ‘Liên minh quốc gia vì dân chủ’ của Miến Điện?

Chúng ta chỉ trích đảng cộng sản Việt Nam yếu kém, không có khả năng cải cách, không có khả năng thay đổi. Nhưng hãy…

View original post 1,636 more words