Việt Nam: Tự Chủ hay Nô Lệ?

Kính mời quý bạn xem bài: Lời trăn trối của Cựu Trung Tướng CSVN by Phạm Hồng Thúy Ba Cây Trúc.

Đồng bào ơi! Nước nhà sắp mất!
Con cháu Hồ đem đất dâng Tàu!
Đồng bào phải đứng lên mau
Cứu nguy đất nước ngàn sau trường tồn
Việt Nam này muốn còn tồn tại
Toàn dân Việt cần phải đồng lòng
Đứng lên nhất quyết nói không
Cùng nhau giữ nước để không thuộc Tàu!


Kính thưa Thầy,
Chính Thầy nói nộị tổ của Thầy là người Hoa, như thế Thầy cũng cùng tổ tiên với người Hoa cọng sản. Do đó Trung cọng chiếm Việt Nam thì người Hoa sẽ có thêm không gian sống và phát triển, Thầy không mừng cho người Hoa hay sao?
Thầy còn cho rằng người Việt đã lai người Hoa nên bây giờ hai bàn chân không còn giao nhau, phải chăng là để thuyết phục người Việt chấp nhận sự cai trị của Trung cọng khi xãy ra?
Nói như cô Thủy rằng công an VN gài bẫy chống đối để bắt những ai chống đối, cho nên người Việt Nam yêu nước cũng nên dè dặt với những thông tin lộ liễu như thế này. Thận trong để đừng làm hư việc lớn!
Không ai thương mình hơn chính mình,
Không người nước nào thương người Việt hơn người Việt!
Có gì bảo đãm rằng Thầy yêu người Việt hơn người Hoa nên Thầy đưa ra những lời kêu gọi như thế này?
Kính,

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, November 05, 2016 2200 EST