Xuất khẩu lao động sang Lào, Campuchia hưởng lương trên 20 triệu/tháng

Vinh thay cho nước đàn anh
Nhân tài xuất ngoại sang dành Lào Miên
Rõ ràng cọng sản khùng điên
Việc gì trong nước để riêng dành Tàu
Nếu không diệt cọng cho mau
Việt Nam sẽ mất nghìn sau khó đòi!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, November 04, 2016 2300 EST

www.vietnamexodus.info

(Dân trí )Thị trường Lào và Campuchia đang có nhu cầu khá lớn về lao động có chuyên môn cao; sẵn sàng tiếp nhận lao động Việt Nam với mức thu nhập trung bình từ 15-23 triệu đồng/người/tháng.

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, thị trường Campuchia, Lào hiện có nhu cầu khá lớn trong lĩnh vực lao động kỹ thuật và quản lý các ngành xây dựng, kỹ sư công trình hay nhân viên ngành tài chính ngân hàng. Ở nhóm công việc này có thể đạt mức thu nhập trung bình từ 15-23 triệu đồng/người/tháng.

View original post 341 more words